มาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ หนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ สินเชื่อส่วนบุคคล มีดังนี้

วันที่ 25 มกราคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเผยถึงมาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ จากทุกธนาคาร ทั้งกรณีคนที่มีหนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ มีสินเชื่อส่วนบุคคล และอื่น ๆ ดังนี้ ข้อควรรู้ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้จนถึงวันที่…