ROSETTA STONE โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษ ที่ดีที่สุดในโลก

ลืมการเรียนภาษาอังกฤษ แบบเก่าๆ Rosetta Stone เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องแปล ไม่ต้องจำ แต่สามารถพูดได้คล่องอย่างเจ้าของภาษา คุณเคยสงสัยไหมว่า เกิดอะไรขึ้นกับการ เรียนภาษาอังกฤษ ของคนไทย ทั้งๆที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น 10 ปี แต่ทำไมถึงพูดไม่ได้ซักที ?? แต่ ทำไมเด็กฝรั่งที่เกิดมาเพียง 3 ปี สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องคิดประโยค ไม่ต้องท่องศัพท์ ไม่ต้องเปิด Dictionary เหมือนที่เราทำๆกันอยู่?? ถ้าหากระบบการเรียนของไทยไม่สามารถทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ แล้วคุณจะดันทุรังเรียนแบบเก่าๆอยู่ทำไม?? โปรแกรม Rosetta Stone เป็น สุดยอดเทคโนโลยีสำหรับการเรียนภาษา ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและสมองระดับโลก โดยใช้หลักการเรียนจากจิตใต้สำนึก และสัญชาติญาณ โดยจำลองหลักการเรียนรู้ด้วยภาพของเด็กแรกเกิด ซึ่งความเป็นจริงแล้วเด็กเล็กใช้หลักของการมองเห็นและรับรู้โดยสัญชาติญาณ โดยธรรมชาติ (ไม่ใช่ท่องจำ) Rosetta Stone โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุด ไม่มีขายในไทย หลักสูตรของ Rosetta Stone ได้รับการยอมรับให้ใช้ใน องค์กรต่างๆเช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การนาซ่า กระทรวงกลาโหมแห่งสหราชอาณาจักร เชลล์ ไอบีเอ็ม แอปเปิล โรงเรียนนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท โรงเรียน มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เป็นต้น “เรียนจบ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง” โดยคุณไม่ต้องท่องจำ ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องแปล อีกต่อไป การันตีคุณภาพว่าพูดได้จริงๆ 100%!!! ยืนยันได้ว่าสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆในไทยนำมาใช้ในการสอน เพราะฉะนั้น คุณจะยอมเสียเงินหลายหมื่นบาทเพื่อไปเรียนทำไม ?

ถาม: รู้หรือไม่ว่าทำไมเด็กเล็กๆจึงพูดและฟังภาษาแรกได้ทั้งที่ยังไม่ได้เรียนหลักการเหมือนที่เราเรียนกัน

ตอบ: คนเราทุกคนมีความสามารถในการเรียนภาษาที่มีโดยธรรมชาติตั้งแต่กำเนิด ซึ่งวิธีนี้ในตอนเด็กเรารู้วิธีใช้และได้ใช้มันอย่าง ประสบผลสำเร็จมาแล้ว และนั่นจึงเป็นที่มาของวิธีการเรียนที่ Rosetta Stone จะพาเราไปดึงเอาความสามารถนี้มาใช้ให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งผ่านทางวิธีที่เรียกว่า Dynamic Immersion

วิธี Dynamic Immersion Method คืออะไร และจะช่วยให้ฉันเรียนรู้ภาษาใหม่ได้อย่างไร

Rosetta Stone จะช่วยสอนภาษาใหม่ๆ เหมือนกับเวลาที่คุณเรียนรู้ภาษาแรก: โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำ (ทั้งพูดและเขียน) กับวัตถุ การกระทำ และแนวคิดที่สื่อความหมายโดยตรง Rosetta Stone ใช้ Dynamic Immersion Method เพื่อจำลองประสบการณ์ในชีวิตจริงให้ผู้เรียนรู้ได้สัมผัส ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการแปลความหมาย แต่จะเป็นการเลียนแบบประสบการณ์จริงในการโต้ตอบกับผู้พูดเจ้าของภาษา

ตามหลักการ Dynamic Immersion ทุกบทเรียนจะอยู่ในภาษาปลายทาง พร้อมกับมีการนำเสนอข้อมูลใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณจะทราบว่าคำหนึ่งคำมีความหมายว่าอะไร จากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคำนั้นกับความหมายโดยตรง (สื่อสารผ่านรูปภาพ) แทนที่จะเป็นคำเดียวกันในภาษาของคุณ คุณจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง โดยการอ่านและฟังตัวอย่างจากผู้พูดเจ้าของภาษานั้นจริงๆ โดยไม่ต้องอ่านเนื้อหาไวยากรณ์ที่น่าเบื่อหรือท่องคำศัพท์ การเรียนรู้วิธีนี้จะกลายเป็นนิสัยที่สองของคุณอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการใช้ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของคุณเอง

ด้วย Rosetta Stone คุณได้เรียนรู้มากกว่าหลักภาษาและคำศัพท์ คุณยังได้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ภาษาที่จะช่วยคุณได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด และไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดของการพัฒนาภาษา แทนที่จะแปลความหมายและท่องจำ คุณจะได้เรียนรู้วิธีพึ่งพาทักษะของคุณเองในการสังเกตรูปประโยคที่ใช้บ่อย ความสัมพันธ์ วิธีการคิดแบบอุปนัยและนิรนัย เหมือนกับที่คุณทำระหว่างการสนทนาจริง คุณได้ใช้วิธีเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อคุณใช้บริบทหรือรากศัพท์ในการหาความหมายของคำที่ไม่คุ้น หลังจากที่ใช้ Rosetta Stone แล้ว คุณจะมีความรู้ความเข้าใจในภาษาใหม่โดยไม่ต้องอาศัยพจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ หรือเครื่องมือช่วยแปล คุณจะได้ใช้และเรียนรู้ภาษาใหม่ไปเรื่อยๆ เหมือนกับที่คุณใช้และเรียนรู้ภาษาของคุณเองในฐานะเจ้าของภาษาไปเรื่อยๆ

Dynamic Immersion จะเป็นการเรียนผ่านทางสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดย Rosetta Stone จะแสดงรูป 4 รูปที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดี แล้วจะถามคุณเพื่อให้เลือกว่ารูปใดตรงกับข้อความและเสียงจากเจ้าของภาษาที่ได้ยิน ตัวคุณเองก็จะนำเอาความรู้ที่มีอยู่แล้วผสานเข้ากับความเข้าใจโดยสัญชาตญาณในความหมายของแต่ละรูป และท้ายสุดคุณก็จะเลือกคำตอบได้ ด้วยกระบวนการเหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยการท่องจำหรือการแปลแต่อย่างใด

คุณจะใช้ Dynamic Immersion ซึ่งเป็นวิธีการเฉพาะของเราในการเรียนรู้ภาษาใหม่ตามธรรมชาติแบบเดียวกับที่คุณเรียนรู้ภาษาแรกของคุณ โดยไม่มีการแปลหรือคำอธิบายด้านไวยากรณ์มาเกะกะ แต่จะมีข้อเสนอแนะให้คุณทันทีในทุกขั้นตอน คุณจะได้มีส่วนร่วมในการสนทนาโต้ตอบและเรียนรู้วิธีการพูดอย่างมั่นใจ

ขอบเขตของการเรียน

Rosetta Stone จะพัฒนาคุณทั้ง 4 ทักษะหลัก ได้แก่

  • ด้านการฟัง คุณจะได้ฟังเสียงจากเจ้าของภาษาด้วยภาษาในชีวิตประจำ วันเพื่อพัฒนาทักษะความเข้าใจทางด้านการฟังด้วยวิธีง่ายๆ และเป็นธรรมชาติ
  • ด้านการพูด พัฒนาการออกเสียงของคุณด้วยเทคโนโลยีการถอดรหัสเสียง มนุษย์ (Speech recognition) เพื่อเปรียบเทียบเสียงของคุณกับเจ้าของภาษ
  • ด้านการอ่าน พัฒนาทักษะด้านการอ่านด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์ของภาษาเขียนเข้ากับสิ่งต่างๆ ในชีวิตจริง
  • ด้านการเขียน ฝึกเขียนภาษาที่คุณเรียน เพียงเขียนสิ่งที่คุณได้ยิน จากนั้นโปรแกรมจะตรวจอย่างละเอียดและจะให้โอกาสคุณได้แก้ไขข้อผิดพลาด

โปรแกรมพื้นฐานนี้จะห้อมล้อมผู้เรียนด้วยภาษาใหม่ตั้งแต่ต้น โดยพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบผ่านวิธีการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนและรูปแบบเชิงปฏิบัติที่มีความพิเศษ
การนำเสนอเสียง ภาพ และ ข้อความจะช่วยให้ผู้เรียนซึมซับความหมายด้วยการหยั่งรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปตามธรรมชาติและได้ผลดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน และฟัง

มีบทเรียนถึง 5 ระดับ โดยในแต่ละบทเรียน จะมีการแนะนำคำศัพท์ในบริบทของภาษาที่เรียนอยู่ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความจำ เครื่องมือรู้จำการพูดซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะจะประเมินผลการออกเสียงของผู้เรียน และให้ข้อเสนอแนะในทันทีเพื่อเป็นแนวทางในการพูดภาษาใหม่ได้อย่างถูกต้อง บทเรียนหลักจะสอนทักษะภาษาขั้นพื้นฐาน ในขณะที่กิจกรรมมุ่งเน้นจะขัดเกลามิติต่าง ๆ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง การฟัง และทักษะสำคัญอื่น ๆ การทบทวนจะช่วยเรื่องความเข้าใจ และกิจกรรมทดสอบจะช่วยเรื่องการสนทนาผ่านสถานการณ์จำลอง

Rosetta Stone ใช้หลักวิธี DYNAMIC IMMERSION ในการสอน

Dynamic Immersion – เป็นการเรียนผ่านทางจิตใต้สำนึกและสัญชาติญาณ เป็นหลัก โดยโปรแกรม Rosetta Stone เป็น หลักสูตรการ เรียนภาษา ที่พัฒนาขึ้นมาโดยศึกษากลไกลการทำงานของสมองของมนุษย์ทั่วไป ว่าจะต้องมีการรับข้อมูลหนึ่งๆ ซ้ำๆกันเป็นเวลานานติดต่อกัน สมองของเราจึงสามารถเปลี่ยนกลไกการบันทึกข้อมูลไปเก็บไว้ในส่วน จิตใต้สำนึกได้ ซึ่งตรงส่วนนี้เองจะทำให้เราสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดเป็นภาษาไทย เราจึงพูดได้คล่องขึ้นนั่นเอง โดยโปรแกรมจะแสดงรูปที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาษาและสมองมามาแล้วเป็นอย่างดี โปรแกรมจะสอนคุณผ่านข้อความ รูปและเสียงจากเจ้าของภาษาที่ได้ยิน ตัวคุณเองก็จะนำเอาความรู้ และความคุ้นเคยที่มีอยู่แล้วผสานเข้ากับความเข้าใจโดยสัญชาตญาณในความหมาย ของแต่ละรูป และสุดท้าย คุณจะสามารถเก่งภาษาได้โดยสัญชาตญาณ เหมือนเจ้าของภาษาเอง ด้วยกระบวนการเหล่านี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยการท่องจำหรือการแปลแต่อย่างใด !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *