สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อคนไทย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ  ที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อคนไทย สถาบันสอนภาษาอังกฤษ  ที่จะแนะนำก็คือ สปี๊คเอ้าท์(Speakout) เป็น  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ  ที่ออกแบบหลักสูตร เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ  เป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องว่า เข้าใจคนไทยด้วยกันมากที่สุด ไม่เน้นเรียนแกรมม่า หรือท่องศัพท์ แต่เน้นการสร้างทักษะ “การฟัง การพูด เพื่อนำไปใช้งานได้จริง” เพราะจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจผู้เรียนว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านไหน และจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไรให้ได้ผล ได้พัฒนาวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์

Read more

ROSETTA STONE โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษ ที่ดีที่สุดในโลก

ROSETTA STONE โปรแกรม เรียนภาษาอังกฤษ ที่ดีที่สุดในโลก ลืมการเรียนภาษาอังกฤษ แบบเก่าๆ Rosetta Stone เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับการ เรียนภาษาอังกฤษ ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องแปล ไม่ต้องจำ แต่สามารถพูดได้คล่องอย่างเจ้าของภาษา คุณเคยสงสัยไหมว่า เกิดอะไรขึ้นกับการ เรียนภาษาอังกฤษ ของคนไทย ทั้งๆที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาเป็น

Read more