ออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆ อย่าเลื่อนผ่าน!!!

ออมสินปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆ อย่าเลื่อนผ่าน!!!

สำหรับพนักงานออฟฟิศ  สาวโรงงาน หรือแม้แต่เจ้าของกิจการก็สามารถกู้ได้ง่ายๆ ยิ่งช่วงนี้มีไวรัสโคโรนา 2019 กำลังระบาด หลายคนต้องตกงานและได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก วันนี้ออมสินจึงได้เปิดให้กู้เงินในจำนวนขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000บาท ยิ่งมีแอพของธนาคาร (Mymo) ยิ่งง่ายต่อการกู้ยืมเงิน ซึ่งดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกันก็สามารถกู้ได้ง่าย ๆ

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ทางธนาคารจึงได้ออกโครงการเพื่อช่วยประชาชนจำนวน 2 โครงการด้วยกัน นั้นก็คือ โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

1. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะปล่อยให้กู้ในจำนวนสูงสุด 50,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน 0.35% ผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี

คุณสมบัติ

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ รวมไปถึงพ่อค้า แม่ค้า และผู้ประกอบการต่างๆ

-มีสถานที่อยู่ที่ชัดเจนสามารถติดต่อได้

-ไม่จำเป็นต้องมีคนหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

-เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

เอกสารประกอบการกู้

-บัตรประจำตัวประชาชน

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของผู้ขอสินเชื่อที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

2. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระหรือโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

สำหรับโครงการนี้สามารถกู้ได้สูงสุด 10,000บาทต่อราย ซึ่งมีวงเงินคงเหลือ2700 ล้านบาท จากโครงการสินเชื่อเสริมพลังรากฐาน ผ่อนชำระเพียงแค่

0.10%ต่อเดือน สามารถผ่อนชำระนานสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องผ่อนชำระใน 6 งวดแรก

คุณสมบัติ

-อายุ 20 ปีบริบูรณ์

-สัญชาติไทย

-มีเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

-มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

-ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน

-เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

เอกสารประกอบการกู้

-บัตรประจำตัวประชาชน

การทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract

ยืนยันทำสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract ผ่าน MyMo ด้วยการยืนยันเสมือนการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการระบุรหัส PIN Code และ OTP ธนาคารจัดส่งสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ e-Contract (ไฟล์.PDF) ไปยัง e-mail ของผู้ขอสินเชื่อที่ยืนยันบน MyMo และจัดเก็บไว้ในระบบงานของธนาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *