สินเชื่อเปลี่ยนบ้านเป็นเงิน ธนาคารกรุงไทย

หลายคนอาจกำลังหมุนเงินไม่ทัน หรืออาจจะต้องการมีกิจการเป็นของตัวเอง วันนี้เรามีอีกหนึ่งทางเลือกมาให้นั้นก็คือการเปลี่ยนบ้าน หรือหลักทรัพย์ที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน กู้ง่าย ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยก็ไม่แพง เพียงแค่มีหลักทรัพย์และคุณสมบัติตามที่เรากำหนด ก็สามารถที่จะนำหลักทรัพย์ที่ท่านมีมาแลกเป็นเงินตามที่ต้องการได้แล้ว

รายละเอียด
 • สถาบันการเงินกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ชื่อสินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน
 • วัตถุประสงค์เพื่ออุปโภค บริโภค  สินเชื่ออเนกประสงค์
 • ประเภทสินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
 • กู้ง่ายเพียงแค่ใช้บ้าน อาคาร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
 • สามารถกู้ได้ในวงเงินที่สูงถึง 8 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน เพียงกู้ผ่านกรุงไทยก็สามารถกู้ได้ใช้จ่ายได้ตามความต้องการ
ผู้มีสิทธิ์กู้
 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ
 • ผู้ที่มีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
วงเงินที่สามารถกู้ได้
 • สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 8 ล้านบาท
คุณสมบัติ
 • มีรายได้ประจำและมีหลักฐานแสดงเงินเดือนที่ชัดเจน ซึ่งมีอายุการทำงานไปต่ำกว่า 1 ปี แต่ถ้าเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ สามารถนับอายุการทำงานต่อจากสถานที่ทำงานเดิมได้
 • ผู้ที่จะกู้เงินหากได้ทำอาชีพเสริม เงินที่ได้ต้องไม่สูงกว่าเงินประจำ
 • หากจะกู้เงินเพื่อไปประกอบกิจการ ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และจะต้องมีเอกสารแสดงรายรับรายจ่ายที่ชัดเจน
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการแสดงรายรับรายจ่ายและแสดงที่มาของเงินอย่างชัดเจน
 • สามารถกู้เงินร่วมกันได้ โดยที่อายุผู้กู้และผู้ร่วมกู้ต้องรวมกันแล้วไม่มากกว่า 60 ปี โดยประมาณ
 • มีรายได้เพียงพอในการจ่ายเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยได้
 • ไม่มีประวัติการพักชำระหนี้
ระยะเวลากู้

-กู้ได้สูงสุด 15 ปี

วิธีการคิดดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงินกูัไม่เกิน 8 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 4.72-7.22%ต่อปี รวมค่าธรรมเนียม
 • เจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว วงเงินกู้ไม่เกิน 8ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 7.22%ต่อปีรวมค่าธรรมเนียม
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อาจจะเปลี่ยนตามจำนวนที่กู้ได้ หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตามอาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ได้
ดอกเบี้ยผิดนัด
 • สูงสุดไม่เกิน 18%ต่อปี
เอกสารที่จำเป็น
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงการรับเงินเดือนที่ชัดเจน
 • สำเนาแสดงรายการเงินฝากย้อนหลังที่ได้จากเงินเดือน หรือรายได้จากการประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *