สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อคนไทย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อคนไทย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่จะแนะนำก็คือ สปี๊คเอ้าท์(Speakout) เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบหลักสูตรเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ  เป็นสถาบันที่ได้รับการยกย่องว่า เข้าใจคนไทยด้วยกันมากที่สุด ไม่เน้นเรียนแกรมม่า หรือท่องศัพท์ แต่เน้นการสร้างทักษะ “การฟัง การพูด เพื่อนำไปใช้งานได้จริง” เพราะจากประสบการณ์ตรงของอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจผู้เรียนว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านไหน และจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไรให้ได้ผล ได้พัฒนาวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์ เรียนสนุกและผสมผสานกับการสอนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มีทั้งห้องเรียนหลักที่เรียนแบบ Classroom และห้องเรียนที่ใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และตรงกับชีวิตประจำวัน เช่น การฝึกภาษาด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำอาหาร การจำลองสถานการณ์ผ่านการแสดงละคร และอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียด เรียนได้อย่างสนุกสนาน ไม่เบื่อ

เจ้าหน้าที่ที่นี่จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ก็คือ กลุ่มที่เป็นพี่เลี้ยงหรือจะเรียกว่าเทรนเนอร์ก็ได้ เป็นกลุ่มที่ดูแลผู้เรียน ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะไม่ใช่ Tutor ที่สอนโดยตรง แต่ก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ส่วน Tutor ผู้สอน จะเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ทำให้ผู้เรียนต้องสื่อสารกับอาจารย์ด้วยภาษาอังกฤษโดยเท่านั้น แต่ก็ไม่น่ากังวลเพราะจะมีพี่เลี้ยงที่เรียกว่าเทรนเนอร์คอยให้ความช่วยเหลือให้ผู้เรียนในการแนะนำให้ผู้เรียนพูดภาษาอังกฤษสื่อสารกับอาจารย์ให้ได้ ผู้เรียนก็จะถูกฝึกให้มีความกล้าที่จะพูด

ในคลาสเรียนจะถูกจำกัดผู้เรียนที่ไม่เกิน 4 คน นับว่าเป็นจำนวนเหมาะสมและมีคุณภาพ ไม่ต่างอะไรกับได้เรียนแบบตัวต่อตัวแต่มีเพื่อนอยู่ด้วยทำให้ไม่เครียดเวลาที่ต้องพูดกับอาจารย์ ขอดีอีกอย่างก็คือบรรยากาศการเรียนไม่เหงาและทุกคนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้อย่างทั่วถึง ทำให้อาจารย์รู้จักผู้เรียนทุกคนเป็นอย่างดี รู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร

บรรยากาศของสถานที่เรียนถูกตกแต่งอย่างสวยงามทันสมัยและมีสไตล์ ดูสะอาดและมีบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

สำหรับเวลาเรียนผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้ตามความสะดวก แถมเดินทางก็ง่ายเพราะสถาบันตั้งอยู่ใกล้ๆกับ BTS

ไปทดลองเรียนฟรีก่อนได้ ถ้ารู้สึกว่าตรงกับจริตของผู้เรียนก็ค่อยลงทะเบียนเรียนอีกทีจะได้ไม่เสียเวลา ไม่เสียเงินไปฟรีๆ กับสิ่งไม่โอเคสำหรับผู้เรียน

หลักสูตรที่สถาบันสอนภาษาแห่งนี้ ก็มีหลักสูตเพื่อชีวิตประจำวัน (General English) หลักสูตรนี้ก็จะเหมาะกับผู้เรียนที่ยังมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับเริ่มต้น สนทนาไม่คล่อง ไม่กล้าพูด หรือฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่เข้าใจ อะไรประมาณนั้น

และมีหลักสูตรเพื่อคนทำงาน (English For Adults) อีกด้วย เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลางต้นๆ ไปจนถึงระดับสูง สามารถสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง พอจะฟังได้ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเป็นต้น คอร์สนี้จะเรียนแบบ Workshop และออกแบบหัวข้อที่จะเรียนได้อย่างเหมาะสม

อัพเดท…ตอนนี้มีคอร์สออนไลน์ด้วยนะ สปี้คเอ๊าท์พัฒนาหลักสูตรการฝึกภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ โดยเน้นพัฒนาทุกทักษะ เพื่อนำไปใช้งานได้จริง ผ่านแพลตฟอร์ม ZOOM 

หลักสูตรการฝึกฝนเพื่อชีวิตประจำวันและการทำงาน

 คอร์สสอน แบบไม่จำกัดชั่วโมง
เรียนไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง ในระยะเวลา 2 – 6 เดือน

 คอร์สสอน แบบจำกัดชั่วโมง
เรียนได้ 50 – 150 ชั่วโมง ในระยะเวลา 6 – 18 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *