มาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ หนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ สินเชื่อส่วนบุคคล มีดังนี้

วันที่ 25 มกราคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเผยถึงมาตรการเยียวยาโควิด 19 ระลอกใหม่ จากทุกธนาคาร ทั้งกรณีคนที่มีหนี้บัตรเครดิต กู้บ้าน กู้รถ มีสินเชื่อส่วนบุคคล และอื่น ๆ ดังนี้

ข้อควรรู้
 • ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 • ให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือแทนลูกจ้างหรือพนักงานได้ โดยต้องได้รับความยินยอม
ลูกหนี้บัตรเครดิต 

มาตรการขั้นต่ำ : ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ 5% สำหรับปี 2564 หรือแปลงหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายระยะเวลาเพิ่มเติม โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12

ธนาคารที่กำหนดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำ 5%
 
 • บัตรเครดิต ธ.ออมสิน
 • บัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ
 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • บัตรเครดิตกสิกรไทย
 • บัตรเครดิต ICBC
 • บัตรเครดิต KTC
 • บัตรเครดิต Citibank
 • บัตรเครดิตกรุงศรี
 • บัตรเครดิตยูโอบี
 • บัตรเครดิตอิออน
 • บัตรเครดิตทีเอ็มบี/ธนชาต

ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลา 12% 48 เดือน

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย
 • บัตรเครดิตทีเอ็มบี/ธนชาต
 • บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
 • บัตรเครดิต Citibank
 • บัตรเครดิต KTC

ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลา 48 เดือน ตามเงื่อนไขธนาคาร

 • บัตรเครดิตยูโอบี

ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลา 99 เดือน ตามเงื่อนไขธนาคาร

 • บัตรเครดิตกรุงศรี

ธนาคารที่ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาตามเงื่อนไขธนาคาร

 • บัตรเครดิต ICBC
 • บัตรเครดิต ธ.กรุงเทพ
 • บัตรเครดิต ธ.ออมสิน
 • บัตรเครดิตอิออน

ธนาคารที่พักชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย

 • บัตรเครดิตกสิกรไทย : พักเงินต้น 6 เดือน
 • บัตรเครดิตยูโอบี : พักเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
สินเชื่อส่วนบุคคล, จำนำทะเบียนรถ
 • สินเชื่อส่วนบุคคล : เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด
           – คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% หรือลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ
 • สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดค่างวดอย่างน้อย 30%

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 •  ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • มิตรสิบ เสกเงิน
 • เอเซียเสริมกิจ
 • เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์
 • ใจกว้าง สินเชื่อส่วนบุคคล

สถาบันการเงินที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 4 เดือน

 • ศรีสวัสดิ์

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 6 เดือน

 • ธ.ก.ส.
 • G Capital

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 12 เดือน

 • ธ.ก.ส.
 • SG Capital

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ให้สินเชื่อเพิ่ม

 • ธ.ออมสิน
 •  ธ.ก.ส.
 • พรอมิส (ขยายวงเงิน 2 เท่า)

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่พักชำระเงินต้น

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 3 เดือน
 • บัตรเครดิตกสิกรไทย : 6 เดือน
 • เงินเทอร์โบ : 6 เดือน
 • ธนาคารออมสิน : 3-6 เดือน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : 6-12 เดือน
 • SG Capital : 6-12 เดือน
 • ใจกว้าง สินเชื่อส่วนบุคคล : 6-12 เดือน

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ลดอัตราผ่อนชำระ/ค่างวด

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารธนชาต/ทหารไทย
 •  ธนาคาร CIMB
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคาร Citibank
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • เอเอเอ็ม จัดไฟแนนซ์
 • สมหวัง เงินสั่งได้
 • เงินเทอร์โบ
 • เอเซียเสริมกิจ
 •  ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง
 • มิตรสินด่วน
 • ศรีสวัสดิ์
 • เฮงลิสซิ่ง
 • SG Capital
 • สตาร์มันนี่

ธนาคาร/สถาบันการเงิน ที่ลดดอกเบี้ย

 • ธนาคารกรุงเทพ : 22%
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 22%
 • ธนาคารทิสโก้ : 22%
 • ธนาคารยูโอบี : 22%
 • ธนาคาร Citibank : 22%
 • ธนาคารธนชาต : 22%
 • ธนาคารทหารไทย : 22%
 • ธนาคารกสิกรไทย : 22%
 • ธนาคาร CIMB
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธ.ก.ส.
 • ธนาคารออมสิน
 • เอเซียเสริมกิจ
 • มิตรสินด่วน
 • ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง
 • สินเชื่อพรอมิส : 25%
สินเชื่อเช่าซื้อ (คนที่กู้รถกับธนาคาร)
 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

ลดค่างวด

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารธนชาต/ทหารไทย
 • ธนาคาร CIMB
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคาร ICBC
 • ธนาคารทิสโก้

ลดดอกเบี้ย/เบี้ยปรับ

 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย : 1 ปี ตามเงื่อนไขธนาคาร

ขยายระยะเวลา

 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต/ทหารไทย
 • ธนาคาร CIMB
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคาร ICBC
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สินเชื่อเช่าซื้อ (คนที่กู้รถกับ Non-bank)
 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

พักชำระหนี้ (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน

 • เมืองไทยแคปปิตอล : 3 เดือน
 • ฮอนด้า ลีสซิ่ง : 3 เดือน
 • กรุงศรีออโต้ : 3 เดือน
 • สมหวัง เงินสั่งได้ : 3 เดือน
 • เวิลด์ลีส : 3 เดือน
 • SG Capital : 12 เดือน
 • ศรีสวัสดิ์ : 4 เดือน
 • ราชธานีลิสซิ่ง : 3 เดือน

พักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย

 • ECL Auto Cash : 3-6 เดือน
 • ศรีสวัสดิ์ : 7 เดือน
 • SG Capital : 12 เดือน

รีไฟแนนซ์

 • ราชธานีลิสซิ่ง

ลดค่างวด

 • ฮอนด้า ลีสซิ่ง
 • เฮงลิสซิ่ง
 • สมหวัง เงินสั่งได้
 • เอเซียเสริมกิจ
 • อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
 • สตาร์มันนี่
 • ECL Auto Cash
 • SG Capital
 • SANY
 • กรุงศรีออโต้
 • ราชธานีลิสซิ่ง

ขยายระยะเวลา

 • ฮอนด้า ลีสซิ่ง
 • เฮงลิสซิ่ง
 • สมหวัง เงินสั่งได้
 • เอเซียเสริมกิจ
 • อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
 • สตาร์มันนี่
 • ECL Auto Cash
 • SG Capital
 • SANY
 • ราชธานีลิสซิ่ง
สินเชื่อบ้าน
 • เลื่อนชำระค่างวด (เงินต้น+ดอกเบี้ย) 3 เดือน
 • เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ย
 • ลดค่างวดโดยขยายเวลาชำระหนี้

พักชำระหนี้ เงินต้น+ดอกเบี้ย

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 3 เดือน
 • ธนาคารกสิกรไทย : 3 เดือน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 3 เดือน
 • ธนาคารธนชาต/ทหารไทย : 3 เดือน
 • ธนาคารยูโอบี : 3 เดือน
 • ธนาคารเกียรตินาคิน : 3 เดือน
 • ธนาคาร ICBC : 3 เดือน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : 3 เดือน
 • ธนาคารกรุงเทพ : 3 เดือน
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : 3 เดือน
 • ธนาคารทิสโก้  : 3 เดือน
 • ธนาคาร CIMB : 3 เดือน
 • ธ.ก.ส. : 1 ปี

พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 3 เดือน
 • ธนาคารกรุงไทย : 3 เดือน
 • ธนาคารกสิกรไทย : 3 เดือน
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 3 เดือน
 • ธนาคารทิสโก้  : 3 เดือน
 • ธนาคาร ICBC : 3 เดือน
 • ธนาคารกรุงเทพ : 3 เดือน
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : 3 เดือน
 • ธนาคารออมสิน : 3-12 เดือน
 • ธนาคารธนชาต/ทหารไทย : 6 เดือน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : 6 เดือน
 • ธนาคารยูโอบี : 1 ปี
 • ธ.ก.ส. : 1 ปี

Cash Back

 • ธ.ก.ส. : 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระ

ไม่คิดเบี้ยปรับผิดนัด

 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ลดค่างวด

 • ธนาคารกสิกรไทย : 50% 3 เดือน
 • ธอส : 25%-50%-75% 6 เดือน
 • ธนาคารธนชาต/ทหารไทย : 70% 6 เดือน
 • ธ.ก.ส. : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารกรุงเทพ : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารกรุงไทย : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารเกียรตินาคิน : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคาร ICBC : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารทิสโก้ : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : ตามเงื่อนไข
 • ธนาคาร CIMB : ตามเงื่อนไข

ขยายระยะเวลา

 • ธ.ก.ส.
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคาร ICBC
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *