ฟ้าทะลายโจร สู้โควิด-19 ได้ไหม?

ฟ้าทะลายโจร สู้ โควิด-19 ได้ไหม?

เล่าสู่กันฟัง : กงแก้ว ชัยพัฒนวรา

พูดถึงเจ้าโควิด-19 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ปัจจุบันการรักษาใช้ยาต้านไวรัสที่ชื่อ ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)  ในการรักษาโควิด-19 ซึ่งยาตัวนี้ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัทโตยะมะเคมิคอล ประเทศญี่ปุ่น เมื่อก่อนใช้รักษาไข้หวัดใหญ่ อีโบล่า และโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสอื่นๆ ในแถบแอฟริกาตะวันตกช่วงปี 2557-2559   จากข้อมูลในอดีต ได้ใช้ยานี้กับอาสาสมัคร ผู้ป่วย ไม่น้อยกว่า 2,000 คน พบว่าปลอดภัย

ในประเทศไทยโดยองค์การเภสัชกรรมก็ได้นำเข้าฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากบริษัทโตยะมะเคมิคอล ญี่ปุ่น เพื่อใช้สสำหรับรักษาไข้หวัดใหญ่ รักษาโควิด-19  แต่เนื่องจากมันมีราคาแพงและมีความจำเป็นต้องใช้ในการักษา ทางองค์การเภสัชกรรมจึงก็ได้เร่งพัฒนาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) คาดว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ช่วงเดือน มิ.ย. 64 เพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม

โดยสารตั้งต้น วัตถุดิบสั่งจากต่างประเทศ ในกระบวนการพัฒนาจะต้องทดลองเปรียบเทียบกับยาต้นฉบับ ว่ามีการละลายและดูดซึมเข้ากระแสเลือดต่างกับยาต้นฉบับหรือไม่อย่างไร

การรักษาโควิด-19 ในปัจจุบัน รักษาโดย ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน หากติดตามอาการจนผู้ป่วยหายเป็นปกติและไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้

เนื่องจากยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในปัจจุบัน แต่ก็มีราคาค่อนข้างแพง จึงต้องหายาอื่นมาทดแทน นี่พูดถึงการรักษานะ ส่วนการป้องกันก็กำลังพัฒนาวัคซีนเพื่อต้านไวรัส และสมุนไพรไทยที่ชื่อฟ้าทะลายโจร ก็ได้เข้ามาเป็นตัวเลือกเข้ามาเป็นความหวัง ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกก็เข้ามาศึกษาร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่าเจ้าฟ้าทะลายโจรจะสามารถสู้กับโควิด-19 ได้ไหม?

โดยการทดลองทั้งในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ก็ได้ข้อมูลว่า ฟ้าทะลายโจร มีสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดระดับสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส รวมถึงการอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส ไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเซลล์จากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อการป้องกันโรคโดยที่ยังไม่มีอาการ

และก็ได้นำมาทดลองกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระดับความรุนแรงน้อย ก็คือได้รับการตรวจและยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อ ภายใน 72 ชั่วโมง มีอาการดีขึ้นทุกราย หลังวันที่ 3 ของการได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร โดยไม่มีผลข้างเคียง

ล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ  5 โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร รักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด 19 กับผู้ป่วยที่สมัครใจที่จะรักษาด้วยสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

  • ผู้ป่วยที่สนใจเข้ารับการรักษา ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 18 – 60 ปี และมีระดับความรุนแรงน้อย คือ มีอาการแสดงของระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ โดยไม่มีภาวะปอดอักเสบ รวมถึงได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ภายใน 72 ชั่วโมง หลังเริ่มมีอาการ
  • การรักษาด้วยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรนี้ ผู้ป่วยจะได้รับสารสำคัญ แอนโดกราโฟไลด์(Andrographolide) 180 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน”

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนฟ้าทะลายโจร โทร. 065-504 5678 หรือ ช่องทาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ Line @DTAM

การใช้ฟ้าทะลายโจรด้วยตัวยตัวเองต้องระวัง!  การนำฟ้าทะลายโจรมาตากแห้งและบดเป็นผง ต้องแน่ใจว่ามีประมาณสารสำคัญที่ต้านไวรัสปริมาณเท่าไหร่? และควรใช้ให้เหมาะสมถึงจะได้ผล

ฟ้าทะลายโจรอยู่ในบัญชียาหลัก

ฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการของโรคหวัด เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ได้

แต่ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น เกิดผื่น ลมพิษ หน้าบวม และไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรอีกต่อไป

ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตร และห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่เจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียและมีอาการรุนแรง เช่น ตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง หนาวสั่น เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะ(Antibiotics)

และฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรรสขมจัด มีฤทธิ์เย็น ไม่ควรใช้ ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรือ อ่อนแรง รู้สึกหนาวเย็นภายในเนื่องจากเสียสมดุลธาตุ และควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด รวมทั้งควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์ กันได้

ระวัง! ผลข้างเคียงของฟ้าทะลายโจรหากใช้ในบริมาณที่มากเกินไป หรือใช้ติดต่อกันนานเกินไป

มีผลข้างเคียงบางกรณีมีนิดหน่อยคือถ่ายบ่อย แต่หากใช้มากเกินไป บางกรณี มีผลกับตับ กับ ไต ไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกันเกิน 1 สัปดาห์ 

ข้อควรระวัง! อีกอย่างของการใช้ฟ้าทะลายโจรคือควรใช้มื่อมีอาการ ซึ่งไม่ควรใช้ในการป้องกันเพราะไม่ได้ผล

Credit ภาพส่วนหัว : https://mgronline.com/qol/detail/9630000017651

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *