ธนาคารไหนบ้าง? เปิดกู้สินเชื่อส่วนบุคคล

ธนาคารไหนบ้าง? เปิดกู้สินเชื่อส่วนบุคคล

ทุกวันนี้ หลายๆคนก็หมุนเงินกันไม่ทัน โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีตัวช่วยในการนำเงินออกมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนคืนทีหลัง รับรองว่าหมดปัญหาการหมุนเงินไม่ทันอย่างแน่นอน วันนี้เราเลยนำข้อกำหนดและเงื่อนไขการกู้สินเชื่อของแต่ละธนาคารมาฝากกัน ซึ่งธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อที่ได้นำมามี 4 ธนาคาร นั้นก็คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อบุคคลซิตี้  สินเชื่อส่วนบุคคลยูไอบี I-Cash

1. สินเชื่อเงินด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อกำหนดการและเงื่อนไข

     คุณสมบัติ

 • -อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • สัญชาติไทย
 • เงินเดือนอย่างต่ำ 15,000 บาท สำหรับพนักงานบริษัท
 • สำหรับเจ้าของกิจการต้องมีเงินเข้า-ออกบัญชีขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • มีหมายเลขที่สามารถติดต่อได้

     เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงการรับเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคาร
 • สำเนาการทำรายการทางการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
2. สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย

ข้อกำหนดการและเงื่อนไข

     คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • สัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้ทำข้อตกลงกับธนาคารต้นสังกัด
 • รายได้อย่างต่ำ 7,500 บาทขึ้นไป
 • อายุงานอย่างต่ำ 6 เดือนขึ้นไป

     เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงการรับเงินเดือน
3. สินเชื่อบุคคลซิตี้

ข้อกำหนดการและเงื่อนไข

     คุณสมบัติ

 • อายุ 21 ปีบริบูรณ์
 • สัญชาติไทย
 • สำหรับพนักงานบริษัทต้องมีเงินเดือนอย่างต่ำ 20,000 บาท
 • สำหรับเจ้าของกิจกรรมจะต้องดำเนินกิจการไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือนจะกูัได้ในวงเงิน 5 เท่าของเงินเดือน

     เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาการทำรายการย้อนหลัง 6 เดือน

ปล สำหรับเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดรับรองการจดทะเบียนบริษัท

4. สินเชื่อส่วนบุคคลยูไอบี I-Cash

ข้อกำหนดการและเงื่อนไข

     คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์
 • สัญชาติไทย
 • เป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนอย่างต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงาน 1 ปี
 • กรณีเปลี่ยนงานสามารถนับอายุงานต่อได้ในสายงานเดียวกัน
 • สำหรับเจ้าของกิจการต้องมีเงินเข้า-ออกอย่างต่ำ 20,000 บาท
 • สำหรับเจ้าของกิจการต้องเปิดกิจการกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

     เอกสารที่จำเป็น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงการรับเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร
 • สำเนาการทำรายการทางกันเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า(เจ้าของกิจการ)
 • บัญชีรายชื่อถือหุ้น(เจ้าของกิจการ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *